Waar mindfulness
allemaal goed voor is

• Beter inslapen en doorslapen door minder piekeren
• Vermindering van stress en burn out symptomen
• Vermindering van pijnintensiteit bij mensen met chronische pijnklachten
• Vermindering van psychosociale stress, angstklachten, slaapproblemen en vermoeidheid bij mensen met kanker
• Vermindering van depressieve klachten en verminderde kans op terugval na depressie

Dit zijn onderzochte en bewezen effecten. Voor de leesbaarheid zijn de getallen en percentages weg gelaten. Daarnaast zijn er nog tal van minder spectaculaire effecten, die niet onderzocht zijn, maar die aangegeven worden door cursisten, waaronder een verbetering van het welbevinden, ook na afloop van de training.